De 17 gobeliner er ophængt i riddersalen på Christiansborg og skildre Danmarks- og verdenshistoriens gang fra Vikingetiden til lige før fremtiden
Vikingetiden, 1991–97, uld (69 farvenuancer), silke (1 farvenuance), 395 x 642 cm, A. 25,74 m²
Ældre Middelalder, 1990–93, Uld (61 farvenuancer), silke (1 farvenuance), 390 x 313 cm, A. 12,561 m²
Yngre Middelalder, 1990–95, uld (70 farvenuancer), silke (1 farvenuance), 390 x 379 cm, A. 15,3655 m²
Reformationen, 1989–97, uld (69 farvenuancer), silke (1 farvenuance), 389 x 503 cm, A. 20,303 m²
Adelsvældet, 1990–98, uld (78 farvenuancer), silke (1 farvenuance), 388 x 688 cm, A. 26,694 m²
Ældre Enevælde, 1992–98, uld (75 farvenuancer), silke (1 farvenuance), 392 x 502 cm, A. 19,6784 m²
Yngre Enevælde, 1994–99, uld (89 farvenuancer), silke (1 farvenuance), 393 x 518 cm, A. 20,3574 m²
Ældre Glyksborgere, 1993–97, uld (93 farvenuancer), silke (1 farvenuance), 389 x 512 cm, A. 19,9168 m²
Yngre Glyksborgere, 1994–99, uld (71 farvenuancer), silke (1 farvenuance), 391 x 537 cm, 20,9967 m²
Nutid, 1995–98, uld (85 farvenuancer), silke (1 farvenuance), 368 x 259 cm, A. 9,5312 m²
Fremtid, 1995–98, uld (85 farvenuancer), silke (1 farvenuance), 368 x 251 cm, A. 9,2368 m²
Mellemstykke nr. 1 (nutid), 1997–98, uld (56 farvenuancer), 362 x 97 cm, A. 3,6064 m²
Mellemstykke nr. 2 (nutid), 1996–98, uld (55 farvenuancer), 368 x 985 cm, A. 3,6248 m²
Mellemstykke nr. 3 (nutid), 1996–97, uld (55 farvenuancer), 358 x 97 cm, A. 3,496 m²
Mellemstykke nr. 4 (fremtid), 1998, uld (58 farvenuancer), 365 x 95 cm, A. 3,5232 m²
Mellemstykke nr. 5 (fremtid), 1997–99, uld (75 farvenuancer), 368 x 94,5 cm, A. 3,4131 m²
Mellemstykke nr. 6 (fremtid), 1998, uld (60 farvenuancer), silke (3 farvenuancer), 366 x 95 cm, A. 3,458 m²

Gobeliner til Danmarks Dronning

Kunst i det fælles rum, 1988–2000

I 1999 erhvervede KØS, Museum for kunst i det offentlige rum, alt Bjørn Nørgaards skitsemateriale til Dronning Margrethes Gobeliner til Christiansborg Slots Riddersal. Materialet omfatter flere tusinde tegninger og kalker, hvoraf et antal udstilles sammen med de store farvede kartoner i den nyudbyggede udstillingssal øverst i museet.

Finansiering
AEG Dansk Aktieselskab, Albani Bryggerierne A/S, Carl Allers Etablissement A/S, A/S Det Alm. Danske Ejendoms Selskab, Rudolph Als Fondet, Andelsbanken A/S, Vinhandler N.O. Andersens Legat, APV Pasilac AS, Ellen og Ove Arkils Almenvelgørende Fond, Assurandør-Societetet, Augustinus Fonden, Baltica, Ted Bates Holding A/S, Bella Center A/S, Sophus Berendsen A/S, Den Berlingske Fond, Georg Bestle A/S & Limfjords Østers Kompagniet A/S, Bikubenfonden, Olga & Esper Boels Fond, BRF-fonden, Forlaget Børsen, C.A.C.FONDEN, ÅRHUS, Calkas A/S, Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen, Carlsen-Langes Legatstiftelse, Codan Forsikring, Grosserer Andreas Collstrop og Søn Rudolf Collstrop's Mindelegat, Commercial Leasing A/S, Dalhoff Larsen & Hornemann A/S, DANFOSS, Direktør E. Danielsen og Hustru Fond, DANISCO, Danmarks Rederiforening, Danmarks Sparekasseforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Kaution, DANSK OLIE OG NATURGAS A/S, Dansk Supermarked Gruppen og F. Salling A/S, Dansk Tyggegummi Fabrik A/S, Den Danske Bank, Den Danske Bankforening, Det Danske Handelskammer, Det Danske Luftfartselskab A/S, Det Danske Stålvalseværk A/S, DET DANSKE TRÆLASTKOMPAGNI AKTIESELSKAB, Danæg, A/S DELMEC SEMCO A/S og ENMACO A/S, DFDSA/S, DISA, DLF-FONDEN, Vinhandler Jørgen Dreyer og Hustru Elisabeth Dreyer født Andersens Legat, A/S Dumex, Entreprenørforeningen, Ferritslev Savværk A/S, FinansieringsInstituttet for Industri og Håndværk A/S, A/S Fiskeri & Nielsen, Grosserer L.F.Foghts Fond, Fonden til Fædrelandets Vel, Foss Electric, Fyens Stiftstidende A/S, Glud & Marstrand A/S, GN Store Nord as, Gori all-wood international as, GRUNDFOS International a/s, Gutenberghus Gruppen, H+H-INDUSTRI A/S, HAFNIA FONDEN, HandelsBankens Fond, Chr. Hansen's Laboratorium A/S, H.J. Hansen Holding A/S, Brødrene Hartmann's Fond, A/S Hatting Bageri, A/S Haustrup-Ekco Aluminium -Emballage Havnemøllerne - Fredericia - Odense - København A/S, J.C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, Chr. Hendriksen & Søn A/S Skive, R. HENRIQUES JR.'s FOND, Jacob Holm & Sønner A/S, A/S Hygæa Aalborg, Knud Højgaards Fond, IBM Danmark A/S, IFV-energi i/s, Incentive A/S, INDUSTRIFAGENE, Industrirådet, ISS-International Service System A/S, Jernets Arbejdsgiverforening, A. Jespersen & Søn A/S, Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond, Junckers Industrier A/S, Jydsk Telefon, Jyllands-Postens Fond, Jyske Bank, Jyske Bryggerier A/S, K.G. FONDEN, Kgl. Brand (Aktieselskab Det Kongelige octroierede almindelige Brandassurance-Compagni Grundlagt 1798), A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli, Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, KKS Holding A/S, Kodak a.s., Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, Kryolitselskabet Øresund A/S, Købstædernes almindelige Brandforsikring gensidig, Landbrugsraadet, Larsen & Nielsen Enterprise A/S, JL-Fondet, LEGO Gruppen / OLE KIRK's FOND, J-F. LEMVIGH_MÜLLER HOLDING A/S, LK NES FONDET, Direktør civ. inv. Aage Louis-Hansens Mindefond LRF/Landsbankernes Reallånefond, Løvens kemiske Fabrik, Magasin du Nord's Fond, MANUFAKTUHANDLER-FORENINGEN I KJØBENHAVN'S ALMENE FOND, Martini & Rossi I.V.L.A.S.S.p.A. Torino, MD Foods, The John and Birthe Mayer Foundation, Bernh. Middelboes Reproduktionsanstalt København, Monberg & Thorsen Holding Koncernen, Rederiet A.P. Møller & A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Otto Mønsteds Fond, NESA A/S, Familien Hede Nielsens Fond, NKT A/S, E. Nobel Cigar- & Tobaksfabrikker A/S, Nordisk Fjerfabrik Holding Aktieselskab København, Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni, NOVO NORDISK A/S, Nykredits Fond, Nørhaven A/S, Det Obelske Familiefond, Odense Staalskibsværft A/S, Lensbaron Frederik Rosenørn-Lehn Berritzgaard og baron Michael Rosenørn-Lehn Oreby, Oticon A/S, A/S Phønix Concractors, E. Pihl & Søn a.s., PLM Haustrup-gruppen, A/S Dagbladet Politiken, Louis Poulsen & Co. A/S, Privatbankens Fond, Provinsbanken A/S, RASMUSSEN & SCHIØTZ, Marie og M.B. Richters Fond, Rockwool International A/S, Royal Copenhagen A/S, Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, Speditør Joseph Samson Samson Transport Co. A/S, Det Saxild'ske Familiefond, Fritz Schur Gruppen, SCS Holding AS, Siemens A/S, Skandinavisk Tobakskompagni's Gavefond, FLS INDUSTRIES A/S, Sparekassen Nordjyllands Fond, Sparekassen SDS, Simon Spies Fonden, Statoil Fond, Den Suhrske Stiftelse, Superfos a/s, Thomas B. Thriges Fond Thrige-Titan A/S Terma Elektronik A/S, TOMS Koncernen, Haldor Topsøe A/S, Tuborgfondet, TULIP Slagterierne a.m.b.a., Unisys A/S, Vallø Stift, Vemmetofte Kloster, as Jens Villadsens Fabriker, Volvo Danmark A/S, B.W. Wernerfelt Handels-Aktieselskab, A/S Th. Wessel & Vett Magasin du Nord, A/S AALBORD PORTLAND-CEMENT-FABRIK, Aalbord Stiftstidende A/S, Århus Stiftstidende A/S

Materiale

Uld, silke

Sted

Riddersalen, Christiansborg Slot, København, Danmark

Opdragsgivere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Samarbejdspartnere

La Manufacture de Beauvais

Foto

© Adam Rzepka, Hofmarskallatet