Til grundlægger af Montana Furniture og hustrus Birgittes gravsted

Gravmæle til Peter og Birgitte Lassen

Skulptur /
Placering
Lillerød Kirkegård

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers