Brændt ler, 33,5 x 41 x 19 cm, tilhører kunstneren
Gipsmodel i 1:5, 35 x 42 x 20 cm
Gipsmodel i 1:5, 35 x 42 x 20 cm
Gipsmodel i 1:1

Forarbejder til 'Badekar til Stenalt Gods'

Skulptur /

Udarbejdes i en periode fra 1992-1995.

Forarbejde til

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers