Glasmosaik. Foto: Lars Gundersen
Optegning af karton i 1:1 i atelieret på Møn, 3. september 2019
Model af rummet
Modelling af glasalteret med kniplingsmønster i atelieret på Møn
Mosaikprøve fra Per Hebsgaards værksted
Mosaikprøve fra Per Hebsgaards værksted
Forgyldning af loftet
Gipsmodel af en af lysestangerne
Gipsmodel af en af lysestangerne
Svejsning af den spiral formet trappe på værkstedet i Italien
Altersølv
Dåbefonden i krystalklart glas
Dåbefonden i krystalklart glas
Alteret i krystalklart glas
Alteret i krystalklart glas

Kapel til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU)

Kunst i det fælles rum /

På Frederiksberg, hvor jeg bor, findes Frederiksberg Hospitalskirke og Diakonissestiftelsen, men der hospitalskirker i hele landet både ældre og helt nye. I forbindelse med denne konkurrence har jeg set på det tidligere kommunehospital i København, som jeg kender fra min tid som formand for det Særlige Bygningssyn - hospitalet er tegnet af arkitekt Christian Hansen og bygget i 1863. I det store indgangsparti med kuppel passerer man gennem den store port. Over porten lå den gamle operationsstue, og over operationsstuen lå kirken, så gik det galt med operationen, var Guds hus lige ovenover.

I dag møder vi ofte modernismens lidt ambivalente forhold til det religiøse rum, det kan være enkelt og smukt, men af og til noget prosaisk.

Kommunehospitaletes kirkerum er udført af arkitekt Carl Petersen og maler Axel Helsted, som hospitalet i historisk stil, med referencer til byzantinsk kunst. Det er et overvældende smukt rum på et hospital og et fint komplementært billede i forhold til den naturvidenskabeligt baserede lægekunst.

I dag er et hospital et højteknologisk instrument for højt specialiserede læger, sygeplejersker og andet personale. Her kan vi snart sagt splitte mennesket i atomer og samle dem igen, men overfor det afsjælede legeme er vi stumme.

I komplementaritets teorien beskriver Niels Bohr fænomener, der indbyrdes udelukker hinanden, men samtidigt betinger hinandens eksistens.

Den naturvidenskabelige forklaring på verden og fænomenerne er komplementært til det religiøse åndelige billede på den Gudsskabte verden, men i forståelse af mennesket betinger de hinanden.

Jeg opfatter kirkerummet på hospitalet, som der, hvor den enkelte kan gå ind i en anden verden, hvor kunsten og
det religiøse rum, giver den enkelte muligheden at befries i ånd og håb.

Forslaget består af 7 del “elementer”: 1. Loft og gulv, 2. Glasbilledet, 3. Alter og Døbefond, 4. Søjlen, 5. Altersølv inkl. lysestager, 6. Knæfald, 7. Lyseholder.

Element 1-2-3 er hovedelementerne i forslaget, der vil selvfølgelig ske tilpasninger og modifikationer i byggeprocessen,
men loft, gulv og glasvæg er centrale dele i forslaget. Element 4-5-6-7 binder det hele sammen, men kan i det videre forløb bearbejdes udvikles eller på anden måde tilpasses, i det omfang det af kunstneriske og/eller praktiske årsager er en god ide.

Beskrivelse af elementerne
Loftet: Består af sekskanter, der hver består af 6 tetraeder, der er afskåret i toppen, de er udført i gips og forgyldt med bladguld, karat 23,75, i midten af hver sekskant anbringes en LED lyskilde, således at det forgyldte loft oplyser rummet. Sekskanterne er sammensat af 6 ligesidede trekanter, som dels henviser til treenigheden og dels Davidstjernen, som består af den kvindelige trekant og den mandlige trekant.

Gulvet: Bærer samme symbolik, bygget over samme trekant motiv, således at det himmelske spejler i det jordiske, men lyset kommer fra det himmelske "os fra jorden op til sig".

Glasmosaikken: Er delt i tre lige store felter, yderst til venstre, set fra kirkerummet, ses Moses med lovens tavler på Sinaibjerget, netop da han opdager dansen om guldkalven (2. Mosebog kap. 32. Den Gamle Pagt). Yderst til højre Bjergprædiken (Matt. Kap 5-7. Den Nye Pagt), og i midten Forklarelsen på bjerget, hvor Jesus m.der Moses og Elias (Matt. Kap. 17). Mosaikken måler 360 x 850 cm. 

Alter og Døbefond: Støbes i krystalklart glas. Alterets øverste del har en ornamentik ca 1-2 mm dyb, selve "bordpladen" fremstår i rå glas, siderne er poleret, så glas massen er helt transparent, i glasset er en hulning der indvendigt er ætset i overfladen, det er et billede på Golgata. Døbefonden er ligeledes støbt i krystalklart glas, og er helt transparent, den er syvkantet med 12 facetter, fonden hviler på en sokkel af svensk sort diabas, som er poleret.

Søjlen: Som ikke bærer himlen, men huset, er et vilkår. Da vi har det store glasbillede, har jeg valgt at bruge søjlen som et "alter"-billede, i Biblen har vi Babelstårnet og Jakobsstigen som fysiske billeder på forbindelsen mellem jord og himmel, og med Jesu himmelfart et åndeligt billede, så jeg kombinerer disse 3 billeder i en spiral formet trappe der her er Jesu himmelfart. Så er der 3 tomme nagler, som billede på den tomme grav, han har forladt korset og døden, er steget til himmels siddende ved Guds højre hånd.

Altersølv: Ornamentikken i kalk, oblatdisk, kande og dåbsfad er en meget stiliseret liljeform, det hamres op i sølv. De to lysestager fremstiller uddrivelsen af paradiset og Jesu himmelfart, nedstigningen og opstigningen, de støbes i massivt sølv.

Vægge: Her vælges farver fra kirkeåret, væggen bag søjlen er dybviolet med røde dråbeformet figurer, i alt 40 stk, foldevæggen og indgangsvæg farvesættes med grønne og hvide nuancer, som afstemmes til helheden, på foldevæggen overvejes en beklædning, som er indfarvet.

Knæfald: Jeg foreslår fire dele der kan samles 2 og 2, så de er nemme at rykke og justere efter behov. De består af en skammel betrukket med stof og en let polstring, og et rækværk som danner et 1/4 cirkelslag, i kobber der er bruneret, de er højre/venstre drejet så de danner en halvcirkel parvis.

Generelt: Jeg har i forslaget valgt "kirkeskibet" eller basilica-formen, som arkitektonisk princip for anbringelse af alterpartiet, det betyder, det vender nordsyd, ønsker man at anbringe alteret mod øst kunne glaspartiet være altertavle, det er en mulighed. Der vil med dette forslag være en række grænseflader mellem kunsten og arkitekturen, der må afklares, hvis forslaget går videre til realisering.

Sidst: Der er 5 "bjerge" fra Biblen: Sinai, Bjergprædiken, Forklarelsen, Golgata og Oliebjerget.

Tekst: Bjørn Nørgaard

Datering
Værket skulle have været monteret og afleveret i 2022, men pga. forsinkelser i byggeriet er det udsat på ubestemt tid
Placering
Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU), Aalborg

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers