De 17 gobeliner er ophængt i riddersalen på Christiansborg og skildre Danmarks- og verdenshistoriens gang fra Vikingetiden til lige før fremtiden. Foto: Adam Rzepka, Hofmarskallatet
'Vikingetiden', 1991–97, uld (69 farvenuancer), silke (1 farvenuance), 395 x 642 cm, A. 25,74 m². Foto: Adam Rzepka, Hofmarskallatet
'Ældre Middelalder', 1990–93, Uld (61 farvenuancer), silke (1 farvenuance), 390 x 313 cm, A. 12,561 m². Foto: Adam Rzepka, Hofmarskallatet
'Yngre Middelalder', 1990–95, uld (70 farvenuancer), silke (1 farvenuance), 390 x 379 cm, A. 15,3655 m². Foto: Adam Rzepka, Hofmarskallatet
'Reformationen', 1989–97, uld (69 farvenuancer), silke (1 farvenuance), 389 x 503 cm, A. 20,303 m². Foto: Adam Rzepka, Hofmarskallatet
'Adelsvældet', 1990–98, uld (78 farvenuancer), silke (1 farvenuance), 388 x 688 cm, A. 26,694 m². Foto: Adam Rzepka, Hofmarskallatet
'Ældre Enevælde', 1992–98, uld (75 farvenuancer), silke (1 farvenuance), 392 x 502 cm, A. 19,6784 m². Foto: Adam Rzepka, Hofmarskallatet
'Yngre Enevælde', 1994–99, uld (89 farvenuancer), silke (1 farvenuance), 393 x 518 cm, A. 20,3574 m². Foto: Adam Rzepka, Hofmarskallatet
'Ældre Glyksborgere', 1993–97, uld (93 farvenuancer), silke (1 farvenuance), 389 x 512 cm, A. 19,9168 m². Foto: Adam Rzepka, Hofmarskallatet
'Yngre Glyksborgere', 1994–99, uld (71 farvenuancer), silke (1 farvenuance), 391 x 537 cm, 20,9967 m². Foto: Adam Rzepka, Hofmarskallatet
'Nutid', 1995–98, uld (85 farvenuancer), silke (1 farvenuance), 368 x 259 cm, A. 9,5312 m². Foto: Adam Rzepka, Hofmarskallatet
'Fremtid', 1995–98, uld (85 farvenuancer), silke (1 farvenuance), 368 x 251 cm, A. 9,2368 m². Foto: Adam Rzepka, Hofmarskallatet
Mellemstykke nr. 1 (nutid), 1997–98, uld (56 farvenuancer), 362 x 97 cm, A. 3,6064 m². Foto: Adam Rzepka, Hofmarskallatet
Mellemstykke nr. 2 (nutid), 1996–98, uld (55 farvenuancer), 368 x 985 cm, A. 3,6248 m². Foto: Adam Rzepka, Hofmarskallatet
Mellemstykke nr. 3 (nutid), 1996–97, uld (55 farvenuancer), 358 x 97 cm, A. 3,496 m² . Foto: Adam Rzepka, Hofmarskallatet
Mellemstykke nr. 4 (fremtid), 1998, uld (58 farvenuancer), 365 x 95 cm, A. 3,5232 m². Foto: Adam Rzepka, Hofmarskallatet
Mellemstykke nr. 5 (fremtid), 1997–99, uld (75 farvenuancer), 368 x 94,5 cm, A. 3,4131 m². Foto: Adam Rzepka, Hofmarskallatet
Mellemstykke nr. 6 (fremtid), 1998, uld (60 farvenuancer), silke (3 farvenuancer), 366 x 95 cm, A. 3,458 m². Foto: Adam Rzepka, Hofmarskallatet

Gobeliner til Dronning Margrethe II

Kunst i det fælles rum /

Gobelinerne, der er fremstillet på det franske gobelinvæveri Manufactures nationales des Gobelins et de Beauvais i Paris efter Bjørn Nørgaards kartoner, var en gave fra det danske erhvervsliv til Dronning Margrethe i anledning af hendes 50 års fødselsdag i 1990. Deres tilblivelse var 10 år undervejs og blev til med hjælp fra 60 vævere, der omhyggeligt bidrog til det omfattende værk, som forestiller Danmarkshistorien fortalt i billeder. Gobelinerne blev indviet på Dronningens 60 års fødselsdag i 2000 i Riddersalen, som er en del af De Kongelige Repræsentationslokaler på Christiansborg Slot - dog først efter at blive udstillet Musée du Luxembourg i Paris, Frankrig og på Fridericianum i Kassel i Tyskland.

I 1999 erhvervede KØS Museum for kunst i det offentlige rum alt Bjørn Nørgaards skitsemateriale. Materialet omfatter flere tusinde tegninger og kalker, hvoraf et antal udstilles sammen med de store farvede kartoner i den nyudbyggede udstillingssal øverst i museet.

Finansiering
AEG Dansk Aktieselskab, Albani Bryggerierne A/S, Carl Allers Etablissement A/S, A/S Det Alm. Danske Ejendoms Selskab, Rudolph Als Fondet, Andelsbanken A/S, Vinhandler N.O. Andersens Legat, APV Pasilac AS, Ellen og Ove Arkils Almenvelgørende Fond, Assurandør-Societetet, Augustinus Fonden, Baltica, Ted Bates Holding A/S, Bella Center A/S, Sophus Berendsen A/S, Den Berlingske Fond, Georg Bestle A/S & Limfjords Østers Kompagniet A/S, Bikubenfonden, Olga & Esper Boels Fond, BRF-fonden, Forlaget Børsen, C.A.C.FONDEN, ÅRHUS, Calkas A/S, Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen, Carlsen-Langes Legatstiftelse, Codan Forsikring, Grosserer Andreas Collstrop og Søn Rudolf Collstrop's Mindelegat, Commercial Leasing A/S, Dalhoff Larsen & Hornemann A/S, DANFOSS, Direktør E. Danielsen og Hustru Fond, DANISCO, Danmarks Rederiforening, Danmarks Sparekasseforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Kaution, DANSK OLIE OG NATURGAS A/S, Dansk Supermarked Gruppen og F. Salling A/S, Dansk Tyggegummi Fabrik A/S, Den Danske Bank, Den Danske Bankforening, Det Danske Handelskammer, Det Danske Luftfartselskab A/S, Det Danske Stålvalseværk A/S, DET DANSKE TRÆLASTKOMPAGNI AKTIESELSKAB, Danæg, A/S DELMEC SEMCO A/S og ENMACO A/S, DFDSA/S, DISA, DLF-FONDEN, Vinhandler Jørgen Dreyer og Hustru Elisabeth Dreyer født Andersens Legat, A/S Dumex, Entreprenørforeningen, Ferritslev Savværk A/S, FinansieringsInstituttet for Industri og Håndværk A/S, A/S Fiskeri & Nielsen, Grosserer L.F.Foghts Fond, Fonden til Fædrelandets Vel, Foss Electric, Fyens Stiftstidende A/S, Glud & Marstrand A/S, GN Store Nord as, Gori all-wood international as, GRUNDFOS International a/s, Gutenberghus Gruppen, H+H-INDUSTRI A/S, HAFNIA FONDEN, HandelsBankens Fond, Chr. Hansen's Laboratorium A/S, H.J. Hansen Holding A/S, Brødrene Hartmann's Fond, A/S Hatting Bageri, A/S Haustrup-Ekco Aluminium -Emballage Havnemøllerne - Fredericia - Odense - København A/S, J.C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, Chr. Hendriksen & Søn A/S Skive, R. HENRIQUES JR.'s FOND, Jacob Holm & Sønner A/S, A/S Hygæa Aalborg, Knud Højgaards Fond, IBM Danmark A/S, IFV-energi i/s, Incentive A/S, INDUSTRIFAGENE, Industrirådet, ISS-International Service System A/S, Jernets Arbejdsgiverforening, A. Jespersen & Søn A/S, Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond, Junckers Industrier A/S, Jydsk Telefon, Jyllands-Postens Fond, Jyske Bank, Jyske Bryggerier A/S, K.G. FONDEN, Kgl. Brand (Aktieselskab Det Kongelige octroierede almindelige Brandassurance-Compagni Grundlagt 1798), A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli, Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, KKS Holding A/S, Kodak a.s., Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, Kryolitselskabet Øresund A/S, Købstædernes almindelige Brandforsikring gensidig, Landbrugsraadet, Larsen & Nielsen Enterprise A/S, JL-Fondet, LEGO Gruppen / OLE KIRK's FOND, J-F. LEMVIGH_MÜLLER HOLDING A/S, LK NES FONDET, Direktør civ. inv. Aage Louis-Hansens Mindefond LRF/Landsbankernes Reallånefond, Løvens kemiske Fabrik, Magasin du Nord's Fond, MANUFAKTUHANDLER-FORENINGEN I KJØBENHAVN'S ALMENE FOND, Martini & Rossi I.V.L.A.S.S.p.A. Torino, MD Foods, The John and Birthe Mayer Foundation, Bernh. Middelboes Reproduktionsanstalt København, Monberg & Thorsen Holding Koncernen, Rederiet A.P. Møller & A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Otto Mønsteds Fond, NESA A/S, Familien Hede Nielsens Fond, NKT A/S, E. Nobel Cigar- & Tobaksfabrikker A/S, Nordisk Fjerfabrik Holding Aktieselskab København, Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni, NOVO NORDISK A/S, Nykredits Fond, Nørhaven A/S, Det Obelske Familiefond, Odense Staalskibsværft A/S, Lensbaron Frederik Rosenørn-Lehn Berritzgaard og baron Michael Rosenørn-Lehn Oreby, Oticon A/S, A/S Phønix Concractors, E. Pihl & Søn a.s., PLM Haustrup-gruppen, A/S Dagbladet Politiken, Louis Poulsen & Co. A/S, Privatbankens Fond, Provinsbanken A/S, RASMUSSEN & SCHIØTZ, Marie og M.B. Richters Fond, Rockwool International A/S, Royal Copenhagen A/S, Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, Speditør Joseph Samson Samson Transport Co. A/S, Det Saxild'ske Familiefond, Fritz Schur Gruppen, SCS Holding AS, Siemens A/S, Skandinavisk Tobakskompagni's Gavefond, FLS INDUSTRIES A/S, Sparekassen Nordjyllands Fond, Sparekassen SDS, Simon Spies Fonden, Statoil Fond, Den Suhrske Stiftelse, Superfos a/s, Thomas B. Thriges Fond Thrige-Titan A/S Terma Elektronik A/S, TOMS Koncernen, Haldor Topsøe A/S, Tuborgfondet, TULIP Slagterierne a.m.b.a., Unisys A/S, Vallø Stift, Vemmetofte Kloster, as Jens Villadsens Fabriker, Volvo Danmark A/S, B.W. Wernerfelt Handels-Aktieselskab, A/S Th. Wessel & Vett Magasin du Nord, A/S AALBORD PORTLAND-CEMENT-FABRIK, Aalbord Stiftstidende A/S, Århus Stiftstidende A/S

Tilblivelsesperiode
1988-2000
Materiale
Uld, silke
Mål
De fylder sammenlagt ca. 300 m2
Placering
Riddersalen, Christiansborg Slot, København
Opdragsgivere
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II
Samarbejdspartnere
La Manufacture de Beauvais
Relaterede værker

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers