Skabelsen
Uddrivelsen af Paradiset
Kain og Abel
Noas ark
Babelstårnet
Abraham
Sodoma og Gomorra
Jakob og Esau
Jakobsstigen
Josef
Moses slår vand af klippen
Moses med Lovens tavler
Jordanfloden krydses
Samson
David og Goliat
David og Saul
Salomons dom
Jonas
Daniel i løvehulen
Jesu fødsel
Barnemordet
Flugten
Bebudelsen
Johannes døber Jesus
40 dage i ørkenen
Bjergprædiken
Stormen
Bespisningen
Forklarelsen
Uddrivelsen af templet
Nadveren
Getsemane have - Judaskysset
Jesus forhøres
Korsfæstelsen
Den tomme grav
Himmelfarten
Pinseunderet
Jesus vasker disiplenes fødder
Åbenbaringen

Illustrationer til 'Bibelen, genfortalt af Anna Sophie Seidelin'

Grafik /

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers