Title BN

Tan Ping & Bjørn Nørgaard, Horsens Kunstmuseum, Horsens

09.09.2017 – 21.01.2018
Body

Bjørn Nørgaard har igennem de sidste 15 år i længere perioder arbejdet i Kina på lokale værksteder. Et forhold der naturligvis har haft indflydelse på kunstneres virke, og vi mener det er væsentligt at belyse denne del af Bjørn Nørgaards inspiration og kunstneriske praksis. Tan Ping er Bjørn Nørgaards gode kollega og samtalepartner. Tan Ping er primært maler/grafiker mens Bjørn Nørgaard primært er billedhugger.

Der er således ikke tale om et slægtskab som sådan, men netop om dialog om kunstneriske spørgsmål. Denne dialog finder vi det væsentligt at præsentere som et kunstnerisk statement, hvor to verdener får mulighed for at mødes i samme hus. 

Kilde: Horsens Kunstmuseum

'Antisocial Sculpturam', 2013 og '"Fremmede! Gå ikke inden for gitteret og muren, som omgiver templet. Den der pågribes, vil kun have sig selv at takke for den død der følger"', 2012. Foto: Stine Heger
'Antisocial Sculpturam', 2013. Foto: Stine Heger
'"Fremmede! Gå ikke inden for gitteret og muren, som omgiver templet. Den der pågribes, vil kun have sig selv at takke for den død der følger"', 2012. Foto: Stine Heger
'Stylitter', 2016. Foto: Stine Heger
'Fake – som i et spejl', 2012. Foto: Stine Heger
'Fake – som i et spejl', 2012. Foto: Stine Heger
'Historien om en moder', 2012. Foto: Stine Heger
'Historien om en moder', 2012. Foto: Stine Heger
Installationsfoto, Tan Ping. Foto: Stine Heger
Installationsfoto, Tan Ping. Foto: Stine Heger
Åbningsseminar, 9. september 2017
Fra venstre museumschef Claus Hagedorn-Olsen, kulturminister Mette Bock, billedhugger og professor Bjørn Nørgaard, billedkunstner og professor Tan Ping
Fra venstre Teng Fei, billedkunstner og professor Tan Ping, Adjunct professor og tidligere rektor på Det Kongelige Danske Kunstakademi Else Marie Bukdahl, billedhugger og professor Bjørn Nørgaard og billedkunstner Martin Erik Andersen

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers