Title BN

Forårsudstillingen 2008, Den Frie Udstillingsbygning, København

15.03. – 06.04.2008
Body

Forårsudstillingen 2008 ser væsentlig anderledes ud i år. De tre medlemmer Sophia Kalkau, Jørgen Michaelsen og Morten Stræde har valgt et helt særligt princip for udstillingen, nemlig at alle får nøjagtig det samme antal kvadratmeter at udstille på og placeres i alfabetisk rækkefølge. Hver kunstner råder frit over den tildelte plads og kan dermed selv vælge, hvordan den skal benyttes. Bjørn Nørgaard har eksempelvis valgt at udleje sin plads til højestbydende. De pladser, der tilhører medlemmer, som ikke deltager i årets udstilling, vil forblive tomme. Resultatet bliver altså en uforudsigelig kombination af demokratiske principper, faste systemer og en pæn portion tilfældigheder.

Kilde: Den Frie Udstillingsbygning

Værker i udstillingen
Installationsfoto
Installationsfoto
Skilte til udlejning af plads
'The Emancipated Woman', 2005 fra serien 'Atypiaer I'
'Den lille danserinde', 2005 fra serien 'Atypiaer I'
'Art Is What?', 2005 fra serien 'Atypiaer I'
'Biedermann', 2005 fra serien 'Atypiaer I'
'Den standhaftige tinsoldat', 2005 fra serien 'Atypiaer I'

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers