Title BN

Ex-skolen – Eksperiment Kunst Skole 1961-69, Museum Jorn, Silkeborg

05.09. – 05.12.2010
Body

Op gennem 1960’erne fungerede skolen som inspirationscentrifuge for de unge kunstnere, og popkunst, happenings, minimalisme og eksperimentalfilm var en del af det repertoire, som der blev arbejdet med.

Adskillige kunstnere kom og gik i kredsen omkring skolen mellem 1961 og 69, men udstillingen vil fokusere på de fem ovennævnte, som udgjorde selve kernen. Deres centrale værker fra perioden peger på forskellige facetter af Eks-skolens bestræbelser og kunstneriske ambitioner, og udstillingen gør det nu muligt at se værkerne og eksperimenterne på nært hold og danne sig et billede af, hvad der rent faktisk blev skabt, og hvad der blev prøvet kræfter med på den berømte skole dengang i 60’erne.

Mange af udstillingens værker og arbejder er velvilligt udlånt fra museer og private, og udstillingen favner de forskellige medier og krydsfelter, som de unge kunstnere arbejdede indenfor; maleri, rumudsmykning, installation, skulptur, grafik og film. Herigennem laves der centrale punktnedslag i Eks-skolens virke og udvikling, og det er første gang at disse kunstneres arbejder og værker fra perioden vises side om side!

Blandt andet kan man opleve manifestationer som Trækvogn 13-billederne, indleveret som anonyme bidrag til KE (Kunstnernes Efterårsudstilling) i oktober 1963, Flyvemaskineudstillingen i tilbygningen til Den Frie december-januar 1965/66, Poul Gernes´ enorme installation Formalfabet, udstillet på KE i 1966, Tårnet fra 1967 og mange, mange flere.

I tråd med Ex-skolens åbenhed overfor nye kunstneriske tiltag blev flere af værkerne udført i forgængelige materialer, såsom papir og pap, eller i flygtige værkformer som happenings eller rumlige installationer, og derfor har rekonstruktionen af nogle centrale værker været nødvendig til lejligheden. Blandt andet blev Per Kirkebys allerførste murstensskulpturer i gult tegl, samt et blåt stakit, der indhegner 1 m2, udstillet i en kælder i Holbergsgade 12 d. 27.-29. juni 1966. Herudover har Bjørn Nørgaard i et af udstillingsrummene rekonstrueret en installation fra sin første separatudstilling i december 1967 i de Studerendes Råds lokaler på Charlottenborg.

Kilde: Museum Jorn

Værker i udstillingen
Rekonstruktion af installationen fra de Studerendes Råds lokaler i 1967. Foto: Lars Bay

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers