Title BN

Copenhagen X, København

2002 – 2012
Body

Copenhagen X blev iværksat for at synliggøre den bymæssige udvikling, som prægede hovedstaden i de 10 år projektet stod på. Målet var at formidle visionerne og resultaterne af byens forandring og samtidig øge opmærksomheden på øget kvalitet i arkitekturen og planlægningen.

Copenhagen X var et projekt under Dansk Arkitektur Center, og aktiviteterne bestod blandt andet af udgivelse af pjecer og kataloger om byggerier og byrum, afholdelse af konferencer og gennemførelse af udstillinger og happenings. Copenhagen X arrangerede også ture rundt i byen for at give byens borgere og turister mulighed for bedre at kende hovedstadens nye byområder, pladser, kulturinstitutioner, boliger osv. osv.

Det var ambitionen at sætte hovedstaden på verdenskortet som en metropol, hvor den arkitektoniske og funktionelle kvalitet er i højsædet; hvor forandringsprocesserne og planlægningen er præget af en åben og folkelig debat, og hvor byens identitet værnes og skærpes på et bæredygtigt grundlag.

Kilde: Realdania

Værker i udstillingen
Foto: Dorte Bülow

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers