Underskriftsindsamling for at bevare kysterne og de åbne naturlandskaber

Subtitle
30.01.2016
Body

Den smalle V-regerings forslag til at afløse nuværende planlove med vilkårlig liberalisering, betyder udsalg af vores smukkeste naturskatte! De frie kyster og åbne landskab skal sættes til salg til højstbydende! Ja, vi skal have liv og udvikling overalt i Danmark, men med demokratiske spilleregler.

Bliver Venstres udspil til lov (se Venstres valgoplæg og vækstplan), udhules Vores lovbeskyttelse af kyst og landskab som herefter prisgives kortsigtede interesser; og en arv fra tidligere generationer er tabt for de kommende.
Det som forsvinder med regeringens planer, er dén lovgivning som er bygget op i næsten 100 år, især efter jordlovenes fald.

I den situation er vores sidste mulighed at få lovændringerne sendt til folkeafstemning som beskrevet i Grundlovens § 42. En sådan folkeafstemning har ikke været afholdt siden jordlovene blev forkastet i 1963. Det forudsætter en underskrift fra 60 medlemmer af Folketinget senest 3 søgnedage efter lovens vedtagelse.

Vi appelerer til, at regeringen og vores folketingsmedlemmer forstår, at beskyttelsen af de fri kysterne og det åbne landskab er en folkesag.

Underskrivere:
Ella Marie Bisschop-Larsen, Præsident Danmarks Naturfredningsforening
Egon Østergaard,Formand Dansk Ornitologisk forening
Verner W Hansen, Formand Danmarks Sportsfiskerforbund
Ole Christiansen, tidl. Dir.Miljøstyrelsen
Hans Gammeltoft-Hansen professor tidl.folketingets ombudsmand
Karsten Orht, Formand Ny Carlsbergfondet
Per Øhrgaard, prof.,dr.phil
Niels I Meyer, Professor emeritus
Else Marie Bukdahl, dr.phil tidl.rektor Kunstakademiet
Lene Tranberg, Arkitekt, Adj.Professor
Jens Smærup Sørensen, Forfatter
Mogens Bengtsson, Formand beboerforening Møn
Knud Sørensen, Forfatter
Henning Mortensen, Forfatter
Kjeld Hansen, Forfatter Journalist
Erik A Nielsen, professor dr.phil
Ingemann Andersen, Billedkunstner
Hans Edvard Nørregård Nielsen, tidl. Formand Ny Carlsbergfondet
Ole Jensen, Prof. emeritus, dr. theol og Forfatter.
Troels Andersen, Kunsthistoriker tidl.Leder af Silkeborg kunstmuseum
Anne Regitze Wivel, Filminstruktør
Suzanne Brøgger,  Forfatter
Hein Heinsen, Billedhugger, Professor
Hanne Mailand, Billedkunstner
Inge Lise Westman, Billedkunstner
Klaus Thommesen, Billedkunstner
Rune Engelbreth Larsen, Forfatter, Idehistoriker
Martin E Andersen Billedhugger, Professor
Bjørn Nørgaard, Billedhugger, Professor

Foto: Rune Engelbreth Larsen

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers