Tekst til tidsskrift for kunst og kultur

Subtitle
1985

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers