Tale ved indvielse af det nyoprettede Skivemuseum på Sølyst i Klampenborg

Subtitle
11.05.2010
Body

Deres Majestæt
Deres Kgl. Højhed
Deres Excellencer
Mine Damer og Herrer
Høje Formand
Kære Brødre

I 2000 bad Dir. og Malermester Klaus Bonde Larsen mig om at male hans skive til dette højtærede selskab, hvortil han var blevet proponeret som broder.

Mit kendskab til Sølyst var gennem guldalderen Emiliekilden og Jens Juels vidunderlige portræt af samme Emilie og tidligere nævnte Schimmelmann, der i Det Kgl. Akademi for de Skjønne Kunster er højt værdsat, da han ifølge overleveringen da Danmark i 1813 går statsbankerot, skulle have sagt til Majestæten Frederik d. 6,   ” Deres Majestæt, vi har afstået Norge, vi har mistet flåden, vi er gået bankerot, at vi dertil skulle blive dumme ville være for meget ”, og Akademiet for de Skjønne Kunster gik fri for nedskæringer og vi fik guldalderen i dansk kunst. I dag er det beklageligvis ikke Deres Majestæt der træffer en sådan beslutning, men de faktiske magthavere kunne måske lære af dette, dertil skal dog bemærkes, at Schimmelmann blev afskediget som finansminister.

Ligeledes kendte jeg skiverne fra Bymuseet og Selskabet fra historien, men dog på afstand.

Da jeg skulle male broder Klaus Bonde Larsens skive gav han mig et trebinds værk, hvori alle selskabets skiver frem til 1885 er smukt afbilledet i fire farver med guldstaffage, i alt 1884 skiver, dertil de kgl.

Det var og er en enestående kulturhistorisk billedfortælling, her er panoramaer, puttier, engle, antikke motiver, nordiske guder, jagtscener, aber, palmer, elefanter, ørne, ugler, slanger, slaver på de vestindiske øer, landskaber, bybilleder, havne motiver, skibe i havsnød, islandske scenerier, Færøerne, Norge, Grønland, Ægypten, fantasifulde våbenskjold, smedier, butikker, fabrikker, maskiner af enhver art, kanoner, krigsscener, brande og ulykker, pyramider, hav, himmel. solnedgange, abstrakte malerier, surrealisme, allegorier, varemærker, berømtheder, grosserer, fabrikanter, kaptajner, kunstnere og andet godtfolk, glimrende genre maleri, ubehjælpsomme gengivelser og fremragende kunstværker, alt dette og meget mere, et overvældende kunst og kulturhistorisk skatkammer.

Jeg har for kort tid siden igen været i Kina og besøgte nok engang Konfutse’s tempel, hvor rækker af sten steler knap 3 meter høje, har indhugget hans tanker med sirlige skrifttegn, op til 2000 år gamle, vores skiver er om end yngre, dog fra 1700 tallet til i dag, bærere af en lang fortælling om vores måde at opfatte verden på, sten, huggede tegn.

Malede skiver bærer en kollektiv hukommelse gennem generationer, måske er vi vore dages teknologi, det største hukommelsestab i menneskeheden, ingen digitale informationer overlever 2000 – 500 år, og menneskets hukommelse er mennesket.

Det har været et privilegium at stå med disse skiver i hånden, at røre ved dem fysisk, jeg følte det som da vi i 1977 udstillede i Island og blev inviteret ned at se hvorledes de opbevarede de nyligt tilbagevendte håndskrifter og stod med Njal Saga fra 1200 tallet i hånden, det var dybt betagende - så selvom disse lokaler vi er i nu traditionelt rummer nogle af de vigtigste, selvom Bymuseet har ” stjålet ” en del af de kulturhistorisk bedste, så er der rigeligt til vores lille museum oprettet i de gamle stalde, har jeg med broder Ebbe, con amore, foretaget en lystrejse igennem disse vidunderlige skiver. Der er principper for ophængningen, men vi lod glæden og begejstringen sejre, jeg håber i med os vil være med til denne lystrejse gennem knap 400 skiver Deres Majestæt, Deres Kgl. Højhed og hele første række, vil de gøre os den ære at acceptere vore invitation , som de første til at bestige vores beskedne museum i stalden, som De ved en højere person end os fødtes dog i en stald......

Det nye Skivemuseum

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers