Samtale med billedkunstner Nanna Abell på Kunsthal 44Møen

Subtitle
19.07.2020
Body

Om bidans og andre metoder til at danne asproglige syntakse
Samtalen vil tage udgangspunkt i deres to værker fri façon forfra fresko frottage uh! (NA, 2020) og Architecture Symbiotic – Air Bee and Bee For Free (BN, 2017-2020), som begge kan opleves i vores aktuelle udstilling Friheden er udenfor huden.

Syntaks skal her forstås som en metode til at sammenstille billeder, genstande og materialer, således at de aflæses som relationer i en struktur, hvori nye betydninger kan opstå. Da sproget er den mest dominerende meddelelsesform er kunstens asproglige metode et redskab til at frigøre disse elementer fra sædvane og autoritet. Det er en slags matematisk algebra, hvor alt bliver til xyz...hvor man kan indsætte nye værdier; en struktur, hvor alt kan mødes.

Foto: Suste Bonnén
Foto: Suste Bonnén
Foto: Suste Bonnén

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers