Opråb i Politiken og til Overborgmester Frank Jensen om digital reklamestandere

Subtitle
19.01.2017
Body

Åbent brev til Overborgmester Frank Jensen
Kære Frank

Jeg er fra Jørgen Nørgaard blevet gjort opmærksom på, at der ved min belægning på Amagertorv skal opsættes en digital reklamestander.

I et par årtier er Strøget blevet udsat for en tarvelig kommercialisering, som ikke tjener byen til ære. Amagertorv med belægning er et af de få åndehuller i den stigende kommercielle visuelle forurening af byrummet.

Utallige fotografier til artikler, bøger, forsider bliver netop taget på Amagertorv.

København og Københavnerne fortjener at det udsnit af Strøget friholdes for denne visuelle støj, der er rigeligt med placeringsmuligheder af de 8 standere uden at Amagertorv berøres.

Jeg håber på din forståelse

Med Hilsen
Bjørn Nørgaard

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers