Indkaldelse til demonstration foran finansministeriet om salget af Den Kgl. Afstøbningssamling

Subtitle
25.10.2019
Body

Afstøbningssamlingen - deleted?
Kunstnere på tværs af generationer reagerer mod statens kommende salg af Vestindisk Pakhus, som huser Den Kgl. Afstøbningssamling. Vi indkalder til demonstration d. 31 oktober kl. 15.00-17.00 foran finansministeriet.

Baggrunden for demonstrationen er at vi vil bevare samlingen.

Afstøbningssamlingen består af verdens næststørste og ældste gipssamling. I samlingen kan man se skulpturer fra antikken frem til middelalderen.

Samlingen blev reddet fra i 80’erne på initiativ af Foreningen af Danske Kunstmuseer, støttet af kunstnere som Bjørn Nørgaard, Per Kirkeby, og kunsthistoriker Troels Andersen. Efter 10 års restaurering og 20.000.000 Kr. blev samlingen genåbnet i 1995.

I 2002 blev samlingen igen lukket for offentligheden på grund af besparelser på kulturområdet. Det skal her understreges at samlingen ikke blev lukket pga. manglende interesse fra besøgende. Samlingen havde på daværende tidspunkt 12.000 besøgende årligt– flere end mange museer i landet.

Efterfølgende blev samlingen tilgængelig i begrænset omfang og fra 2017 lukket.

Konsekvenserne af en permanent lukning af samlingen og et salg af Vestindisk Pakhus vil medføre at skulpturerne skal flyttes igen. En flytning og genopstilling i fuldt omfang og med samme tilgængelighed som i dag må man beregne koster op mod 100.000.000 Kr. og flere års arbejde.

Derfor siger vi: Kæmp for samlingen i stedet for at lukke den!

Initiativet til denne demonstration er taget af kunstnere, kunststuderende ved akademiet, som sammen med studerende fra blandt andet kunsthistorie og arkæologi er aktive brugere af samlingen.

DEMOPROGRAM:

ADRESSE: VED FINANSMINISTERIETS TRAPPE, CHRISTIANSBORG SLOTSPLADS

KL. 15.00: TALER OG OPLÆSNING
KL. 16.00 SLÅ KATTEN AF TØNDEN MED VENUS FRA MILO OG APOLLO BELVEDERE
KL.16.30 OVERRÆKKELSE AF GAVE TIL FINANSMINISTEREN

KONTAKTPERSON: RINE RODIN TLF: 53697222 MAIL: RINERODIN@GMAIL.COM

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers