En kommentar til Naser Khader om idéen om at sammenlægge alle de kunsteriske institutioner under ét

Subtitle
23.08.2017
Body

Kære Naser Khader

Du skal have en stor tak, at der er så megen konservativ ånd, at du for første gang i lang tid fremsætter et konkret forslag til at løfte kunstarterne i forbindelse med finansloven. Jeg tænker selvfølgelig på dit forslag om, at unge dimittender fra Det kgl. Danske Kunstakademi o. a. Akademier kan få et års S.U. til at starte deres selvstændige virksomhed.

Måske er situationen langt alvorligere end som så, om ikke så længe er der ikke flere professorer på Akademiet, den stadige 2% effektivisering udhuler ikke blot vores fysiske sundhedssystem, men i lige så høj grad vores åndelige og kulturbærende institutioner, metoder taget fra homo faber, menneskets produktive fremstillings arbejde, anvendes ukritisk på homo ludens og dermed kunsten, hvorledes effektiviserer man en symfoni af Beethoven eller et maleri af Asger Jorn?

Da jeg var fungerende professor bestod professorkollegiet af 8 professorer og en fagligt godt sammensat lærerstab indenfor de forskellige discipliner. Akademiet i København havde rejst sig fra stilstanden i efterkrigsårerne, i 70erne kommer  Robert Jacobsen, Richard Mortensen, Aagaard Andersen, Freddie, Albert Mertz, Svend Wiig Hansen med deres internationale baggrund og gav Akademiet en ny tyngde, og i 80erne kom generationen fra de berygtede 60ere og førte Akademiet ind i den nye globale realitet, og op gennem 90erne udvidede Akademiet sin internationale position.

Trods mange advarsler har man uhæmmet udhulet Akademiets position, der er dygtige professorer og lærerkræfter, men de er beskåret, så de ikke har den volumen, der skal til, i dag er der 5 professorer med de udmeldte “effektiviseringer” er der i 2020 max. 3 og en lærerstab under 20% af det nødvendige, Akademiet er reelt nedlagt.

Så måske er dit forslag gratis, der er snart intet Akademi på Kgs. Nytorv.

Det vil sikkert glæde Finansministeren og Moderniseringsstyrelsen, så kan endnu en statslig ejendom sælges.

Det får mig til at spørge:

Hvorfor skulle Billedhuggerskolen i Frederiksholms Kanal efter 240 år nedlægges og et professorat fjernes ?

Hvorfor skulle Søkvæsthuset sælges og Orlogsmuseet nedlægges?

Hvorfor skal Gl. Dok sælges og Statens Værksteder for Kunst flyttes hen, hvor ingen kunstnere i hele Danmark ønsker det ?

Hvorfor sælger Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen Vestindisk Pakhus hen over hovedet på Statens Museum for Kunst, med besked om at hele Den kgl. Afstøbningssamling skal fjernes inden 2 år ?

Vi reddede i slutningen af 70erne denne kunst og kulturskat fra destruktion, der er ofret millioner på dens restaurering, det er en af de 3 fineste i Europa, det er afstøbninger tilbage fra 17 tallet, og udover den kultur og kunsthistoriske værdi, repræsenterer den mange millioner.

Vi har aldrig været rigere, der har aldrig været flere penge, men væsentlige kulturelle og kunstneriske institutioner skal udhules og nedlægges, som vi, da vi var langt fattigere, forsvarede og stod fast på ?

Jeg håber i, i de neoliberalistiske markeds tåger, stadig er lidt kulturkonservative ?

Med venlig hilsen

Bjørn Nørgaard, Billedhugger, prof.

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers