Bestyrelsesmøde i Nuuk om Grønlands Nationalgalleri for kunst

Subtitle
23.05.2018
Body

En kreds af billedkunstnere har i flere år arbejdet på at få oprettet et kunstmuseum i Grønland. Komitéen til oprettelse af Grønlands Kunstmuseum bestod af Aka Høegh, Bodil Kaalund, Anne-Birthe Hove, Arnannguaq Høegh og Jens Rosing og de blev støttet af en museumsfagligt råd med bl.a. Christian Gether, ARKEN, Jesper Knudsen, Odsherred Kunstmuseum, Lars Kjærulf Møller, Bornholms Kunstmuseum, Jens Erik Sørensen, ARoS og Poul Erik Tøjner, Louisiana.

Fondens bestyrelse
Josef Motzfeldt, formand
Aka Høegh, næstformand
Bjørn Nørgaard
Asii Chemnitz Narup
Minik Rosing
Lars Kærulf Møller
Lone Nukaaraq Møller 

Bjørn Nørgaard og Josef Motzfeldt, formand for Fonden Grønlands Nationalgalleri
Bestyrelsen samlet på grunden i Nuuk, hvor galleriet skal bygges

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers