Besøg i Grønland for at udvikle Grønlands Nationalgalleri for kunst

Subtitle
10.05.2022
Body

Drømmen om at realisere Grønlands Nationalgalleri for kunst er gennem mange års vedholdende arbejde på vej til at kunne skimtes i horisonten. Om det er fast landkending eller endnu noget drivis i horisonten, melder vores formand for komiteen Tuusi, Josef Moztfeldt ud i løbet af 2023.

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers