Åbent brev til Statens Kunstfond om kunststøtte

Subtitle
18.08.2016
Body

Kære medlemmer af Statens Kunstfond
Att. Bestyrelsesformand Gitte Ørskou

Fredag d. 11 august blev jeg af en artikel i weekendavisen opmærksom på, at Ekstra Bladet havde brugt mit kontrafej på en forside med teksten “Dropper Kunstfonden”.

Jeg har ikke læst artiklen, men skal bemærke følgende, jeg blev for et par måneder siden ringet op af en journalist fra E.B. som under en research på Statens Kunstfond havde bemærket jeg i 10 år ( ? ) ikke havde modtaget arbejdslegater, jeg svarede, at jeg havde i en årrække været så priviligeret at kunne finansiere mine aktiviteter på anden vis, og derfor ikke havde haft behov for ansøgninger til Kunstfonden.

Som det er bekendt, er jeg ikke begejstret for konstruktionen i Kulturstyrelsen og bemærkede derfor, at som indenfor andre områder har der udviklet sig et alt for omfattende bureaukratisk system og en række unødvendige kontrolmekanismer, der gør det unødvendigt tungt og til skade for kunsten.

Dette er ikke kun en gammel sur kunstner, men også yngre kunstnere, der er lidt trætte af forholdene. Jeg skal præcisere at jeg har fuld tillid til de kunstfaglige medlemmer af Statens Kunstfond, hvilket jeg prøvede at udtrykke overfor vedkommende. Jeg burde have vidst, at Ekstra Bladet ville anbringe mine udtalelser, som det passede i deres kram, og beklager at fremstå således.

Jeg forsøgte at få bemeldte journalist til at beskrive at kunstarterne er en væsentlig forudsætning for vækst og udvikling, at overskriften kunne være “kunst og kultur-klyngen”, som basis erhverv, står for milliarder i eksport og udvikling af arbejdspladser, reklameindustri, filmindustri, TV-serier, spil-industri, musikindustri, håndværksfag osv. Altså som landbrugets “Fødevareklynge” blot forurener vi minimalt, får ikke 11 milliarder i direkte tilskud, og har ikke oparbejdet en gæld på 400 milliarder. I Finansministeriets forældede økonomiske modeller er vi en omkostning og landbruget en vækst industri, det er omvendt. Men det har Ekstra Bladet tydeligvis ikke forstået.

Med Venlig Hilsen
Bjørn Nørgaard

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers