Åbent brev til Københavns overborgmester Frank Jensen om lokalplan for Sundevedsgade-karreen

Subtitle
27.07.2016
Body

Vi vil hermed opfordre overborgmester Frank Jensen til at tage fremtidsplanerne for sundeveds-gade-karreen op til fornyet vurdering. Det er brutalt at nedrive de ældste historiske huse på Vesterbro fra 1860`erne opført umiddelbart efter at byport og volde sløjfes i 1856. Det er utilgiveligt at nedrive disse huse, der må vurderes som værende en del af vores fælles Kulturarv og derfor erklæret bevaringsværdige og uerstattelige. Det kan forekomme mærkværdigt, at staten og kommunen lader udarbejde et atlas over historiske huse og bevaringsværdige miljøer, for så siden hen selv at overse disse vurderinger*1 Det forekommer ligeledes mærkværdigt når man giver tilladelse til at nedrive bevaringsværdige miljøer og bygninger, til fordel for opførelse af 5 etagers boligbebyggelse og 100 meter cykelsti *2 Mere end 7.700 borgere har med deres underskrift protesteret mod at nedrive disse historiske huse*3 Herværende brev er også sendt til Tina Saaby, Stadsarkitekten for København, samt til relevante styrelser, udvalg, foreninger og enkelt personer. Dette brev skal endvidere betragtes som en indsigelse til lokalplanen. Brevet er ligeledes sendt til pressen. Vi kommer gerne til møde hos dig på Rådhuset, eller måske på adressen.

Med de bedste hilsener, en kreds af Borgere… Bjørn Nørgaard, Billedhugger, Professor, tidl. Formand for det særlige bygningssyn. Dennis Lund, Byplanlægger og Landskabsarkitekt Henrik Nordbrandt, Digter Marianne Holm Andersen, Arkitekt Lars-Erik Ejlers

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers