Åbent brev til finansminister Nicolai Wammen om salget af Den Kgl. Afstøbningssamling

Subtitle
30.10.2019
Body

Kære Nicolai Wammen

Jeg kender ikke jeres ”kancelli sprog” så uanset mine betegnelser eller visse tal ikke stemmer med jeres, beder jeg dig tage stilling til det egentlige, Den kgl. Afstøbningssamling.

På et tidspunkt angiveligt mens Klaus Hjort Frederiksen var finansminister, har man startet et salg af statslige ejendomme, herunder statens fredede ejendomme under Slots- og Kulturstyrelsen.

Selve dette brandudsalg af fredede ejendomme er et historisk indgreb i vores fælles historie, det bliver angiveligt foretaget af et tværministerielt udvalg administrativt, der har politisk ikke været en offentlig diskussion om det tab af kulturelle og historiske værdier der går tabt. 

Ved i politikere overhovedet hvad der sælges?

Et af de mest værdifulde huse der nu skal sælges er Vestindisk Pakhus, der sammen med Nordatlantens Brygge er væsentlige monumenter over vores kolonitid, i dette total fredede historiske vigtige monument, skal nu være ejerlejligheder og kontorer ? De skal være glade for, at jeg ikke er Formand for det Særlige Bygningssyn længere.

Denne bygning rummer Den kgl. Afstøbningssamling, som det i 1984 lykkedes at redde fra endelig forfald, den blev restaureret over 10 år, opstillet forbilledligt og tilgængelig for offentligheden fra 1995. I 2002 havde samlingen 12.000 besøgende årligt, blev så lukket grundet nedskæringer, efter protester blev den så frem til 2017 delvist tilgængelig, derefter lukket.

Grundet salget af huset skal samlingen igen nedtages og opmagasineres.

Dette er den ældste eksisterende samling og en af de 2-3 fineste i verden, det er både kunstnerisk, historisk og værdimæssig en uvurderlig samling.

Der er 2156 skulpturer og portrætter, heraf mere end halvdelen i op til 7-8 dele. Det betyder når de bortskaffes er der op til 10.000 dele, hvor omhyggelig man end er, sker der skader under nedtagningen, så skal alle dele nummereres omhyggeligt og pakkes i kasser, transporteres og opstilles og restaureres i magasinet.

Det vil man ikke bruge penge på, det hele anbringes i 10.000 dele, om 5 –10 år ved ingen hvad der er hvad, de bliver reelt destrueret.

Nominelt er den mange mange millioner værd, det er statens ejendom der skal destrueres i stilhed, uden nogen vil diskutere dette, ved i hvad i gør?

Historiens dom bliver hård.

Med Hilsen

Bjørn Nørgaard, 
Billedhugger, Professor, forh. Formand for Det Særlige Bygningssyn

Den Kgl. Afstøbningssamling, København

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers