Åben høring i Kulturudvalget om formuleringer i DR's public service-kontrakt på Christiansborg

Subtitle
26.02.2010
Body

Velkommen til alle - tak til paneldeltagerne fra Folketingets partier at i tog jer tid - tak til vores to medieeksperter - tak til Morten Løkkegaard vores ordstyrer der efter min korte indledning vil overtage styringen af denne høring.

Jeg skal overbringe en hilsen fra vores nye kulturminister, Per Stig Møller, der ikke kunne deltage med så kort varsel -hans forgænger prioriterede vinter-OL, der som bekendt ikke gav mange medaljer, om det er forklaringen på hendes afgang vides ikke...

”Visioner for en ny medieaftale”, er dagens emne, lad os få en klar skarp og markant debat det er en af vores demokratiske kulturs grundpiller der snart skal indgås forlig om, vi håber at vores ydmyge forum tillader jer inden i går til de hellige haller,  frit og fabulerende lade inspiration og visionær tænkning blomstre så det nye forlig giver dynamik og nytænkning i den kommende   4-årige aftale for de elektroniske medier.

Da Det Ny Public Service Råd startede, bemærkede en vittig sjæl, at det lyder som et blikkenslager firma, og det er måske, det vi er mediernes blikkenslagere, der sørger for at vandet løber frit og afløbet fungerer, så demokratiet ikke får forstoppelse.

Det Ny Public Service Råd tager i sit arbejde udgangspunkt i følgende forudsætninger:

 • Danmark er et moderne liberalt demokrati med en stærk solidarisk kulturtradition.
 • Et åbent demokrati forudsætter et oplyst borgerskab.
 • Oplysningens moder er ytringsfrihed dennes børn retten til at tro tænke og tale frit.
 • Public service er den kulturbetingede forudsætning for at ytringsfriheden kan udfolde sig.
 • Det moderne har ingen autoritet udover den enkelte, den enkelte indgår derfor kritisk i den fælles offentlighed, i vores mediebårne virkelighed skal Public service sikre at den ubetingede kritik af det moderne bliver kulturbærende og kulturfornyende.

Public service begrebet har tre søjler:

1. Den sociale søjle.

Public service som et offentligt fælles gode. En fair social og geografisk fordeling af vores velfærd, samfundets resourser skal skabes efter evne og ydes efter behov så få har for meget og færre for lidt.

2. Den demokratiske søjle.

Public service som oplysende, opdragende, lærende og deltagende . Det er her indhold og værdier kritiseres og skabes, det er her den politiske og økonomiske magt overvåges og diskuteres kritisk, det er her den fælles offentlighed dannes, som giver den enkelte indsigt og mulighed for at deltage aktivt i det demokratiske samfund.En medie, tv, radio, net platform for viden, oplevelse, refleksion, og direkte demokrati ved at den enkelte, her forstået som alle, kan deltage og kommentere. 

3. Den kommercielle søjle.

Public service som marked. Det frie marked er også public service, her leveres på kommerciel basis en række ydelser til et publikum, borgeren som forbruger kan få opfyldt en række behov, hvis der er en tilstrækkelig efterspørgelse, det kan bl.a. skabe en levedygtig medievirksomhed, her er det kvantiteten, der er betingelsen for kvaliteten, samtidigt kan markedet sikre et kritisk alternativ til den samfundsbårne public service. Men markedet er ikke demokratisk, det er de sorte tal på bundlinien, der tæller ultimativt, og en forbruger er ikke lig en oplyst borger, men en konsument af et målrettet produkt.

Ud fra disse tre konstateringer konkluderes Public service er hverken et entydigt eller statisk begreb, det er dynamisk og levende, det udfordres og udvikles med den virkelighed det afspejler, lokalt, nationalt, europæisk og globalt, men public service og ytringsfrihed er ikke en elastik i metermål, når man bygger højt må fundamentet kunne holde, de grundlæggende frihedsrettigheder er og bliver forudsætningen for et åbent demokrati.

Udfra disse ideelle og principelle betragtninger, nogen kunne mene banale betragtninger, men af og til er det banale ikke at foragte, tænk på Kejserens nye klæder, vil Det Ny Public Service Råd opstille 10 pragmatiske, måske også banale bud til de kommende forhandlinger.

 1. Programmerne skal kunne modtages af hele folket. Det gælder også nabolandes kanaler. Must carry forpligtelsen til at formidle ikke-kommerciel lokal og international radio/tv er indiskutabel.
 2. Programudbuddet skal være rigt og mangfoldigt, der skal være til gården og gaden, til store og små, til det brede og det smalle, for vores nye medborgere og deres kulturer, for minoriteter af alle afskygninger, de nye teknologier giver rige muligheder.
 3. Kulturlivet i Public service skal styrkes, det danske i det internationale og omvendt, kunstarterne skal bruges i programmerne, og kunstarterne skal  bruge programmerne.I Public service har kunstarterne en særlig kritisk og nytænkende funktion, der skal både være smalle magasin programmer, og brede programmer der formidler kunsten til de fleste.
 4. Både de markeds bårne og i særdeleshed de samfundsbårne Public service stationer skal garanteres fuld redaktionel integritet og frihed. Der skal ikke blot være armslængde men vand og politisk tætte skotter mellem ejere og udøvere.
 5. DR og TV 2-regionernes licensindtægter skal give plads til en fortsat udvikling på alle platforme og ikke underlægges unødvendige begrænsninger gennem f.eks. tilskudsordninger i samarbejde med andre institutioner.
 6. Både DR TV og Radio skal kunne fastholde sine nuværende kanaler og dermed samle danskerne om en styrket nyhedsdækning, tv -drama og folkeoplysning. At gøre noget ringere for, at noget mangelfuldt skulle få mere plads, er at sænke hele niveauet. Danmark og det danske sprog har sine grænser.
 7. TV 2/DANMARK fungerer fremragende i sin nuværende struktur med public service forpligtelser, der er i Danmark ikke markedsbetingelser for en ren kommerciel medievirksomhed af høj kvalitet.
 8. Der skal ydes øget støtte til de ikke-kommercielle medier på alle niveauer og platforme herunder også til digital nyhedsformidling og til fritstående internetmedier.
 9. Den nuværende Public Service pulje bør også kunne omfatte ikke-kommercielle elektroniske medier og desuden udvides til at kunne støtte kritisk undersøgende journalistik.
 10. Der bør oprettes et uafhængigt organ kaldet Debatforum for Publicservice, til afløsning for os selvbestaltede, som talerør for lytterne og seerne, hvor en fri debat om DR, TV2 og andre mediers programvirksomhed kan udfoldes, med valgte repræsentanter for  kulturlivet, medierne, forskerne, folkeoplysning og lytter -seerorganisationer o.a.

Dette er ikke noget bjerg, jeg er ikke Moses, disse bud er ikke hugget i stentavler, men svigter i ytringsfriheden for guldkalven kommer vi efter jer.

Det er et tungt ansvar at pålægge jer politikere, men vi ser frem til at I tager det på jer og således her i dag giver jeres 10 bud på de kommende års mediepolitik.

Bjerget er dit hr. ordstyrer, god debat.

Foto: Christoffer Regild

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers